ΣταυρόΛΕΞΟ 1.3.1 [free]

ソフトウェア

ΣταυρόΛΕΞΟ
----------
Το ΣταυρόΛΕΞΟ είναι μια εφαρμογή που ως σκοπό έχει να διασκεδάσει το χρήστη, ενώ την ίδια στιγμή αυτός εξασκεί το μυαλό του.
Τα βασικά στοιχεία της εφαρμογής:
- Υπάρχουν τρεις κατηγορίες σταυρολέξων. Τα σταυρόλεξα διακρίνονται σε 30, 20 και 15 στοιχείων.
- Ο χρήστης έχει δυνατότητα βοήθειας αν δεν γνωρίζει κάποια απάντηση
- Κάθε φορά που ο χρήστης ολοκληρώνει ένα σταυρόλεξο, τότε ξεκλειδώνεται το επόμενο
- Είναι offline
An english version of this app is available here: Play Store

ApkHereコメント

バージョン履歴

ダウンロードする二次元コード
  • ソフトウェアの名称: ΣταυρόΛΕΞΟ
  • ソフトウェアカテゴリ: パズル
  • APK名: com.r.crossword
  • 最新バージョン: 1.3.1
  • サポートROM: 4.0.3 以上
  • ファイルサイズ : 6.7 MB
  • 更新した: 2018-04-16