ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2.3.5 [free]

ソフトウェア

keywords = ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ทุนยากจน แอปพลิเคชันยากจน ปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน
แอปพลิเคชัน สำหรับคัดกรองนักเรียนยากจน
ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. หรือ OBEC
พัฒนาระบบโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร
Naresuan/NU App

ApkHereコメント

バージョン履歴

ダウンロードする二次元コード
  • ソフトウェアの名称: ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
  • ソフトウェアカテゴリ: 教育
  • APK名: com.cct
  • 最新バージョン: 2.3.5
  • サポートROM: 4.4 以上
  • ファイルサイズ : 8.26 MB
  • 更新した: 2018-06-28