ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2.2.7 [free]

約 0 ダウンロード Report a new version

ソフトウェア

keywords = ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ทุนยากจน แอปพลิเคชันยากจน ปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน
แอปพลิเคชัน สำหรับคัดกรองนักเรียนยากจน
ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. หรือ OBEC
พัฒนาระบบโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร
Naresuan/NU App

ApkHereコメント

バージョン履歴

0 回既にダウンロード
ダウンロードする二次元コード
  • ソフトウェアの名称: ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
  • ソフトウェアカテゴリ: ツール
  • APK名: com.cct
  • 最新バージョン: 2.2.7
  • サポートROM: 4.4 以上
  • ファイルサイズ : 8.13 MB
  • 更新した: 2018-01-19